PŘÍČINY PORUCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ V ČECHÁCH

Z technologického hlediska se dá dost jednoznačně definovat rozsah a postup potřebných servisních úkonů pro zajištění dlouhodobé funkčnosti jednotlivých konstrukcí, na začátku naši klienti většinou požadovali řešit pouze aktuální poruchy a havárie.

Hledáním řešení pro jejich odstranění jsme postupně získávali dostatek informací pro analýzu vzniku těchto defektů.

10 nejčastěji vyskytujících se poruch

  • Poškozené a nefunkční části kování

  • Vytvrzené, zestárlé a krátké těsnění

  • Padnutí křídla

  • Poškození a destrukce skel

  • Zatékání přes konstrukci

  • Profukování přes konstrukci

  • Zvýšená hlučnost

  • Uvolnění konstrukce

  • Průsak vody přes napojovací spáru

  • Vlhnutí a tvorba plísní

5 nejhlavnějších faktorů ovlivňujících poruchovost

Určili jsme možné příčiny včetně jejich podílu na konkrétní poruše. Takovým způsobem jsme se propracovali ke skupině pěti nejhlavnějších faktorů ovlivňujících poruchovost konstrukci obvodového pláště na budovách.

45% tvoří úvodní nekvalita při realizaci nebe i špatný technický návrh

Je zarážející, že z tohoto podílu až 45% tvoří úvodní nekvalita při realizaci nebe i špatný technický návrh. Převažovaly tu Zjištění o nedodržení základních technologických postupů a zpracovatelské směrnic při výrobě a montáži. V ostatních letech však lze v této oblasti pozorovat výrazný posun k lepšímu, co lze bez pochyb PRIPS striktní legislativa a systematické práci profesních, výzkumných a kontrolních organizací v odvětví stavebnictví a kontrole na stavbě.

Dvě nejčastější příčiny poruch

Mezi dvě nejčastější příčiny poruch lze připsat nedostatečné informační osvětě a slabé znalosti problematiky opláštění majiteli, správci a uživateli objektů. Tak jako je každému zřejmé, že všechny produkty dlouhodobé spotřeby vyžadují systémovou profylaktika, pravidelný servis a péči, tak by mělo být samozřejmé, že i okna, dveře a části fasád tvoří stejně mechanismy, které na správné a dlouhodobé vykonávání své funkce potřebují odbornou péči. Tato oblast je bohužel Slovenská správci a uživateli budov stále zanedbaná a zanedbávána. Většinou až do chvíle konfrontace s havarijním stavem a cenou za jeho odstranění.