Pokud potřebujete rychle a efektivně odstranit vzniklou poruchu nebo havarijní stav na Vašich oknech, dveřích nebo opláštění budovy, nebo hledáte spolehlivého partnera, který na sebe převezme záruku bezporuchového fungování vašich výrobků, nabízíme Vám naše dlouholeté zkušenosti a odbornost.

SERVIS, ÚDRŽBA A OPRAVA

  • Okna a balkónové dveře – plastové, hliníkové, dřevěné

  • Vchodové dveře

  • Zdvižně posuvné systémy

  • Protipožární dveře

  • RWA klapky

  • Automatické posuvné dveře

  • Prosklené fasády

  • Světlíky

Výměna a oprava

Výměna poškozených částí, oprava poruch, posouzení, technický návrh, cenotvorba a následná realizace.

Jednorázový servis

Technická prohlídka objektu, identifikace jednotlivých systémů, návrh na rozsah servisu, identifikace náhradních dílů, cenotvorba a následná realizace vybraného rozsahu.

Periodický servis

Konstrukční specifikace všech prvků, seznam náhradních dílů (ND), zabezpečení skladu ND, pohotovostní havarijní režim.

Technické prohlídky objektu

Zabezpečení požadavky

Zrealizujeme technickou obhlídku objektu a určíme konstrukční prvky výrobků, rozsah opotřebení a poškození tak, abychom vyhověli každému požadavku klienta.

Návrh adekvátní náhrady

Funkčnost a spolehlivost

V případě, že uvedený systém se již nevyrábí, umíme navrhnout adekvátní náhradu tak, aby byl výrobek plně funkční a spolehlivý.

Úpravy a opravy

Konstrukce

Drobné úpravy stávajících konstrukcí, doplnění otevíravých prvků, doplnění konstrukční výbavy kování, oprava a změna barevných povrchů profilů, úprava rastru rámových a fasádních konstrukcí…