POMÁHÁME A PODPORUJEME

Nezapomínáme ani na ty, kteří potřebují naši pomoc.

Naše společnost od začátku svého působení aktivně spolupracuje při různých projektech, které pomáhají zlepšit životní a pracovní podmínky na školách, či v různých jiných organizacích.

Dlouhodobě podporujeme nadaci Dobrá budoucnost a naději “Good Future and Hope”, díky čemuž jsme se spolupodíleli na materiálním a finančním zabezpečení sirotčince a školy v Ugandě.