B.E.Service se vrací do školních dob

Dne 23.8.2019 se firma B.E.Service vrátila do školních dob, kdy se i za pomoci našich montážních skupin rozhodla pomoci základní škole Jana Kupeckého v Pezinku při výměně interiérových stěn v jídelně.

Naše společnost sponzorsky dodala a namontovala nové hliníkové stěny s mléčným bezpečnostním sklem. O dobrou atmosféru při práci se postarala firma Kamo servis, která vedle práce stíhala zajistit výborný kotlíkový guláš.

Naše díky patří i paní ředitelce a personálu školy za upřímné poděkování a i za příjemně strávený čas v prostorách školy.