Podělme se o úspěch

Už dlouhodobě naše společnost podporuje nadaci Dobrá budoucnost a naděje “Good Future and Hope”.
Jsme rádi, že i díky Vám se nám podařilo vyčlenit část prostředků pro materiální zabezpečení sirotčince a školy v Ugandě. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem klientům a dodavatelům za úspěšnou spolupráci v roce 2017 a zároveň vyslovit přesvědčení o dobré spolupráci i v tomto roce 2018.