B.E.Service pomáhá rodinám na tornádem zničené Moravě

Hodnoty naší společnosti jsou od jejího založení spjaty se zkvalitněním životního a pracovního prostoru našich klientů. Stejně důležitým aspektem našeho působení je pomoc slabším a těm, kteří nejsou schopni se poprat s nástrahami, které život přináší. Proto každý rok podporujeme vybrané komunity nebo jednotlivce bojující s těžkým osudem.

Když nás koncem června šokovaly informace ohledně zničujícího tornáda na jižní Moravě, bylo jasné, že tento rok bude naše pomoc směřovat právě k rodinám u našich sousedů v okrese Břeclav. Bylo to umocněné i našimi specifickými vazbami na tento region a to nejen proto, že začátkem minulého roku jsme otevřeli naši první zahraniční pobočku právě v jihomoravském Brně. Jednou z nejvíce zasažených obcí byla obec, ve které se svou rodinou bydlí i jeden ze spolumajitelů a zakladatelů B.E.Service.

V rámci akce Tornádo jsme začátkem srpna v obci Moravská Nová Ves a Hrušky strávili tři náročné, ale krásné slunečné dny a ve spolupráci se společností Slovaktual, jsme čtyřem rodinám vyměnili tornádem zdevastovaná okna a dveře za nové, moderní. Veškerá naše práce a naše výrobky, bylo to minimum, kterým jsme rádi přispěli utrápeným a zkroušeným „moravákům“ v jejich nelehkém boji o návrat do každodenního normálního života. Je pozoruhodné, jak srdečně a vzorně se o nás starali navzdory „válečnému stavu“ v jakém se právě jejich příbytky nacházely v čase, když jsme je navštívili.

Poděkování patří společnosti Slovaktual za jejich ochotu a finanční pomoc v podobě výjímečných cen jejich výrobků, především montážníkům a zaměstnancům společnosti B.E.Service za jejich nadšení a skvělou práci. Doufáme, že našim kamarádům na Moravě, budou naše okna dlouho a dobře sloužit a věříme, že už nikdy lidé nebudou muset zažít takový strach a utrpení, jaké jim v červnu tohoto roku připravila příroda.

B.E.Service se vrací do školních dob

Dne 23.8.2019 se firma B.E.Service vrátila do školních dob, kdy se i za pomoci našich montážních skupin rozhodla pomoci základní škole Jana Kupeckého v Pezinku při výměně interiérových stěn v jídelně.

Naše společnost sponzorsky dodala a namontovala nové hliníkové stěny s mléčným bezpečnostním sklem. O dobrou atmosféru při práci se postarala firma Kamo servis, která vedle práce stíhala zajistit výborný kotlíkový guláš.

Naše díky patří i paní ředitelce a personálu školy za upřímné poděkování a i za příjemně strávený čas v prostorách školy.

B.E.Service podporuje tělesně postižené sportovce

Dne 28.9.2018 jsme i za pomoci společnosti Slovaktual a našich montážních partnerů přispěly k výměně oken a dveří pro Slovenský svaz tělesně postižených sportovců.

Hlavním posláním společnosti B.E. Service je zlepšení kvality domácího nebo pracovního prostředí našich zákazníků. Naším úkolem je odstranění všech poruch a vad, které zabraňují plné funkčnosti výplní stavebních otvorů, a fasádních konstrukcí. Odstraňujeme příčiny zatékání, profukování, nadměrné hlučnosti, rosení, vlhnutí a tvorby plísní, problémy se stíněním, poškozená skla. Tyto problémy z času na čas potrápí všechny, bez ohledu na jejich postavení, zaměstnání, společenskou sílu nebo zdravotní stav. Struktura našich zákazníků je rozmanitá a my si uvědomujeme, že jsou mezi nimi i tací, kteří potřebují naši pomoc i nad rámec běžného obchodního vztahu: zákazník – dodavatel. Tak jak jsme hrdí na to, že naším přispěním se dostává vzdělání a jídla sirotkům v Ugandě, stejně nás těší, že jsme mohli podat pomocnou ruku Slovenským handicapovaným sportovcům, a že ve spolupráci se společností Slovaktual, našimi montážními partnery a s vydatným přispěním všech našich zaměstnanců jsme dodali a vyměnili okna na objektu Střediska tělesně postižených sportovců v Ráztočne.

Chceme poděkovat provozovateli objektu za příjemně strávený pracovní den a všem, kteří se na tomto projektu zúčastnili za příkladné pracovní nasazení a odhodlání pomoci. Uživatelům kvalitnějšího prostředí za krásnými novými okny přejeme hodně příjemně strávených chvil ve středisku a držíme jim palce při sportovních kláních, a už nyní jsme hrdí na všechny mety, které v budoucnu ve sportu, ale i v životě dosáhnou.

z leva: Martin Ragan, Ján Kunský, Roman Žiak, Martin Kunský, Adrian Pavlik, Jozef Hudec, Roman Drahovský, Matúš Krpala, Tomáš Kováč, Patrik Šabík, Jiří Florus, Adam Kunský, Miroslav Kukla, Peter Glod

 

 

 

Podělme se o úspěch

Už dlouhodobě naše společnost podporuje nadaci Dobrá budoucnost a naděje “Good Future and Hope”.
Jsme rádi, že i díky Vám se nám podařilo vyčlenit část prostředků pro materiální zabezpečení sirotčince a školy v Ugandě. Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem klientům a dodavatelům za úspěšnou spolupráci v roce 2017 a zároveň vyslovit přesvědčení o dobré spolupráci i v tomto roce 2018.