Vložení dveří do strukturálního zasklení spojovacího krčku – kompletní dodávka včetně ocelové výměny, Masarykova univerzita Brno, Anatomický ústav

Před realizací

Po realizaci

Výměna polykarbonátových výplní a přetěsnění světlíku na budově ČSOB Břeclav

Před realizací:

Po realizaci: