B.E.Service CZ členem IFMA

V srpnu 2021 jsme se stali členy a partnery české pobočky najprestižnější mezinárodní asociace sdružující odborníky v oblasti Facility managementu IFMA.

Tím jsme se formálně zařadili do velké mezinárodní rodiny, jejíž hlavním posláním je vytvořit profesionální platformu pro ty, kteří budují moderní pracovní prostor. Jejich úsilím je zlepšit kvalitu života lidí a zvyšovat produktivitu hlavních činností svých klientů. Tato filozofie nám je a byla vždy vlastní a kopíruje podstatu našeho podnikání.

IFMA má v České republice víc jak 100 aktivních členů. Její hlavní činností jsou vzdělávání a sdílení zkušeností a nových trendů v oblasti Facility managementu.

Začlenění se do těchto mezinárodních struktur nám přináší možnosti získávání odborných znalostí, inspirace, inovace, účasti na akcích a setkáních špičkových odborníků v našem oboru. Věříme, že nás to opět posune o krok vpřed v profesionalitě a kvalitě našich služeb a také věříme, že i my přispějeme našimi zkušenostmi a odborností k ještě větší profesionalizaci trhu Facility managementu v České republice.

IFMA Czech Republic – IFMA CZ

ifma beservice